H.C. Andersen Fonden

H.C. Andersen Fonden er Danmarks officielle organ for koordineringen af arbejdet for at øge kendskabet til H.C. Andersen nationalt og globalt.

I H.C. Andersen Fondens bestyrelse sidder repræsentanter for Kulturministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet, Visit Denmark, Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Erhvervshus Fyn, Odense Bys Museer (H.C. Andersens Hus) og Odense Kommune. Fondens formand er Odense Kommunes stadsdirektør.

H.C. Andersen Fondens formål er at bidrage til udviklingen af kendskabet til H.C. Andersen. Det er muligt at ansøge Fonden om midler til initiativer, der støtter op om Fondens hovedspor.

Sådan arbejder Fonden

Fonden bidrager til udvikling – i en koordinerende, ikke udførende, rolle. Det er muligt at ansøge om midler til aktiviteter, ansøgningsfrist 1. maj 2021

Hvilken strategi er lagt?

Læs mere om Fondens hovedspor; uddannelse, forskning og turisme, der agerer ledestjerner til opfyldelse af de vedtægtsbestemte mål.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse udgøres af ni personer, der er udpeget i kraft af deres position, til at drage H.C. Andersen ind i relevante fora.

Odense – derfra Fondens verden går

Odense, H.C. Andersens fødeby, blev i 2009 valgt som hans officielle hjemsted. Lær mere om forskningscenteret og museet.