Bestyrelsen

Fondens arbejde er baseret på, at bestyrelsen er nationalt og fagligt bredt sammensat med repræsentanter fra væsentlige aktører på H.C. Andersen-området inden for forskning, formidling, kulturturisme m.m. Fonden udmønter således sin indsats gennem bestyrelsesmedlemmernes aktive medvirken i indgåelse af partnerskaber mellem fonden og relevante aktører, institutioner og virksomheder og i form af initiativer, hvortil der ydes midler. Fondens sekretariat forestår indgåelse af konkrete aftaler mellem fond og aktør.

Fondens bestyrelse udgøres af ni personer udpeget af henholdsvis Kulturministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Erhvervshus Fyn. Odense Kommune har udpeget fire personer, herunder repræsenterende bl.a. VisitDenmark og Odense Bys Museer (H.C. Andersens Hus).

H.C. Andersen Fonden Odenses bestyrelse udgøres af;

  • Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen (fmd., udpeget af Odense Kommune)
  • Institutleder Per Krogh Hansen (næstfmd., udpeget af SDU)
  • Anne-Louise Sommer (udpeget af Kulturministeriet)
  • Kontorchef Cecilie Solstad (udpeget af Erhvervsministeriet)
  • Afdelingschef Jeppe Kristensen (udpeget af Region Syddanmark)
  • Direktør for H.C. Andersen Festivalen Peter Bøgholm (udpeget af Erhvervshus Fyn)
  • Rådmand Søren Windell (udpeget af Odense Kommune)
  • Direktør Flemming Bruhn (udpeget af Odense Kommune)
  • Museumsdirektør Henrik Harnow (udpeget af Odense Kommune)