Fondens spor mod målet

H.C. Andersen Fondens vedtægtsbestemte målsætning er, at fremme kendskabet til eventyrdigteren og hans fødeby i en national og global sammenhæng.

I opfyldelsen af dette formål et det valgt at koncentrere indsatsen inden for et fire hovedspor. Aktuelt omfatter Fondens strategi følgende fire hovedspor:

  • • Andersen i undervisningen
  • • Ikonby og litterær kulturarv
  • • Andersen i verden
  • • Andersen i Odense

Herudover – og som tværgående element i forhold til de 4 hovedspor – er det målet at inddrage og understøtte en erhvervsrettet udnyttelse af H.C. Andersen som internationalt brand samt events, der nationalt eller internationalt er med til at udbrede kendskabet til H.C. Andersen.