Hvordan fremmes H.C. Andersen

Fonden er som udgangspunkt ikke udførende, men indgår i tværgående samarbejder, projekter og partnerskaber som en understøttende, koordinerende og initierende partner.

Herudover bygger Fondens indsats og fremdrift inden for de fastsatte hovedspor på bestyrelsesmedlemmernes brug af netværk i relevante fora. Fondens indsats og opnåede mål/delmål evalueres i form af årlig afrapportering fra Fondens sekretariat til Fondens bestyrelse.

Fonden blev i sin nuværende form etableret i 2009 og har siden styrket sin indsats til gavn for kendskabet til H.C. Andersen, Danmark og Odense.