DE FIRE SPOR

Fondens indsats for at realisere målsætningen om at øge kendskabet til H.C. Andersen lokalt, nationalt og globalt sker gennem uddeling af midler efter ansøgning. I behandlingen af ansøgninger lægger Fonden vægt på, at projekterne er væsentlige med en høj grad af medfinansiering enten via fonde eller ved egenfinansiering.

Det er afgørende at projekterne bidrager til mindst ét af Fondens fire strategiske hovedspor for arbejdet med Andersen.


• Andersen i undervisningen

• Ikonby og litterær kulturarv

• Andersen i verden

• Andersen i Odense

ANDERSEN I UNDERVISNINGEN

Munkebo Skole © Munkebo Skole

Sporet ”Andersen i undervisningen” understøtter projekter, der fokuserer på Andersen i et dannelsesperspektiv og på det forhold, at undervisning og læsning – og forskning - i Andersen skal suppleres med undervisning/læsning om og især med Andersen – målrettet børn og unge i vigtige faser af deres udvikling.


H.C. Andersen Fonden ønsker gennem ”Andersen i undervisningen” at fremme uddannelser, hvis undervisning i, om eller med H.C. Andersen bl.a. lægger vægt på værdiord som: Mønsterbryder, mødet med det andet, fantasi og skabertrang, stræben efter indsigt i det, der er større end én selv.


Ansøgninger til udmøntning af sporet kan bl.a. omhandle afholdelse af symposier, efteruddannelse af pædagoger, grundskolelærere og gymnasielærere samt udvikling af nye læringstilbud og undervisningsmaterialer.

IKONBY OG LITTERÆR KULTURARV

Sporet ”Ikonby og litterær kulturarv” understøtter projekter, der kortlægger udvalgte nationale eller på anden vis afgrænselige kulturers kendskab til og forvaltning af H.C. Andersen, samt projekter, der fremmer Odenses status som ikonby.


Ansøgninger til udmøntning af sporet kan bl.a. omhandle analyser af bestemtes kulturers kendskab til Andersen, samt de spor Andersen har skabt i den enkelte kultur, ligesom projekter kan analysere de forventninger og oplevelser, moderne turister har i mødet med den ikoniske Andersen og det Andersen’ske univers. Projekter, der kan imødekommes, kan ligeledes afdække forventninger til og mangler i Odense som ikonby eller bidrage med konkrete projekter, der styrker byens identitet overfor nationale og internationale gæster som ikonby.

H.C. Andersens Hus © Daniel Jensen

ANDERSEN I VERDEN

H.C. Andersens Hus © Jonas Legarth

Sporet ”Andersen i verden” understøtter projekter der fremmer kulturturisme med fokus på H.C. Andersen. Indsatsen fokuseres særligt på de geografiske områder, hvor Andersen-kulturturisme kan udvikles yderligere, hvor potentialet kan undersøges og/eller hvor der er en stigende interesse fra internationale gæster for lesiurerejser til Odense.


Fondens ønsker med sporet at understøtte, at de forskningsmæssige indsigter i bestemte kulturer understøtter og bruges i tiltrækning af kulturturister, som ønsker at opleve H.C. Andersens fødeby.


Ansøgninger til udmøntning af sporet kan fx være projekter, der med afsæt i de forskningsmæssige findings gennemfører fremstød til udbredelse af kendskabet til H.C. Andersens fødeby.

ANDERSEN I ODENSE

Med sporet ”Andersen i Odense” ønsker Fonden at understøtte projekter, der udvider paletten af H.C. Andersen relaterede kvalitetsoplevelser, både varige og midlertidige i Odense. Sporets projekter skal medvirke til, at Odense står stærkere som ikonby.


Ansøgninger til udmøntning af sporet kan fx omhandle kunst- og kulturprodukter og/eller events, der udfolder H.C. Andersens værk eller historie, eller tiltrækningsindsatser, der øger kendskabet til og interessen for H.C. Andersen og Odense.

H.C. Andersens Hus © Daniel Jensen