H.C. ANDERSEN FONDEN

H.C. Andersens Hus © Jonas Legarth

H.C. Andersen Fondens formål er at fremme kendskabet til H.C. Andersen og hans fødeby i en national og global sammenhæng.

Fonden uddeler en gang årligt midler til projekter der bidrager til Fondens formål. Fondens årlige budget er på godt 3.000.000 kr. Det er muligt at ansøge Fonden om midler til initiativer, der støtter op om Fondens hovedspor.


Vedtægter

Strategi

Uddelingspolitik og Handleplan

BESTYRELSEN

H.C. Andersen Fondens bestyrelse er sammensat af nationalt og fagligt bredt udvalgte repræsentanter fra væsentlige aktører på H.C. Andersen området. Herunder forskning, formidling og kulturturisme.

Fonden bestyrelse udgøres af ni personer der er udpeget af henholdsvis Kulturministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet, Syddansk Universitet, Odense Kommune, Region Syddanmark og Erhvervshus Fyn.


H.C. Andersen Fonden Odenses bestyrelse udgøres af;


  • Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen (fmd., udpeget af Odense Kommune)
  • Institutleder Per Krogh Hansen (næstfmd., udpeget af SDU)
  • Museumsdirektør Anne-Louise Sommer (udpeget af Kulturministeriet)
  • Kontorchef Alexander Astola Fugl (udpeget af Erhvervsministeriet)
  • Afdelingschef Jeppe Kristensen(udpeget af Region Syddanmark)
  • Direktør for H.C. Andersen Festivalen Peter Bøgholm (udpeget af Erhvervshus Fyn)
  • Rådmand Søren Windell (udpeget af Odense Kommune)
  • Direktør Flemming Bruhn (udpeget af Odense Kommune)
  • Museumsdirektør Henrik Harnow (udpeget af Odense Kommune)
H.C. Andersens Hus © Daniel Jensen

Strategi for H.C. Andersen Fonden 2023-2026

Filmfestival med elev-produktioner © Geir Hauksson

H.C. Andersen Fondens vedtægtsbestemte målsætning er at fremme kendskabet til eventyrdigteren og hans fødeby i en national og global sammenhæng.


En gennemgående indsats i Fondens arbejde i perioden 2023-2026 vil være understøttelsen af arbejdet med at oprette et Nationalt H.C. Andersen Center under Syddansk Universitet og i nært samarbejde med Museum Odense og andre centrale aktører.

Fondens strategi for 2023-2026 fastholder derudover følgende fire hovedspor:

• Andersen i undervisningen

• Ikonby og litterær kulturarv

• Andersen i verden

• Andersen i Odense


Som tværgående element i arbejdet fastholdes også en erhvervsrettet udnyttelse af H.C. Andersen som internationalt brand samt events, der nationalt eller internationalt er med til at udbrede kendskabet til H.C. Andersen. Dertil kommer, at den turismerettede brug af Andersen i endnu højere grad end tidligere skal understøttes af forskningen i Andersen i forskellige kulturer og lande.

Der lægges desuden vægt på markeringen af 150-året for Andersens død i 2025, som udgør en vigtig mærkedag i perioden.

Download strategien her